Potek prevajanja

1. Sprejem gradiva

5. Standard kakovosti

Po prejemu dokumenta oz. datoteke v agenciji preverimo naravo in vsebino besedila, jezikovno kombinacijo, vrsto naročila, stopnjo zahtevnosti, želeno obliko in rok dokončanja.

Če je časa za prevod dovolj, so vsi prevodi pred izročitvijo skrbno pregledani, s čimer zagotovimo najvišjo možno kakovost prevoda.

2. Razporeditev prevoda

6. Izjava o strokovnosti prevoda

Gradivo za prevod posredujemo enemu prevajalcu ali več različnim. Trudimo se, da posamezno besedilo prevede en prevajalec, vendar nujni prevodi glede na časovne omejitve zahtevajo, da jih opravi več prevajalcev. Če čas dopušča, dele prevoda poenotimo, če tega zaradi časovnih omejitev ne storimo, je to vedno v skladu z dogovorom s stranko.

3. Prevajanje

7. Oblikovanje besedila

Prevajajo diplomirani prevajalci z izkušnjami pri prevajanju besedil s področja, o katerem govori besedilo, kar zagotavlja konsistentne visokokakovostne storitve.

Vsa besedila ustrezno oblikujemo. Z veseljem upoštevamo posebne želje stranke.

4. Lektoriranje

8. Izročitev

Naročite lahko lektoriranje drugega prevajalca (maternega govorca – native speaker) ter vnovični pregled prvega prevajalca, kar posebej priporočamo pri besedilih za objavo.

Prevode posredujemo preko elektronske pošte.