Lektoriranje

V naši prevajalski agenciji poleg prevajanja nudimo tudi visokokakovostne storitve lektoriranja besedil za več kot 30 svetovnih jezikov. Storitve obsegajo tri glavna področja: lektoriranje besedil v slovenskem jeziku, pregled prevodov in pregled besedil v tujem jeziku.

Doslej nam je zaupalo e več kot 500 strank, za katere smo lektorirali več kot 15 000 strani. Zagotavljanje vrhunske kakovosti lektur nam omogoča večletni proces izbiranja le najboljših lektorjev.

Lektoriranje besedil v slovenskem jeziku

Slovenska besedila pregledajo izkazano najboljši lektorji, ki imajo najmanj univerzitetno diplomo iz slovenskega jezika in obvladajo slovnico in pravopis, skrbijo za kakovosten slog besedil in so dobro jezikovno ozaveščeni ter natančni in dosledni. Nudimo jezikovne preglede:

  • leposlovnih besedil,
  • reklamnih sporočil,
  • letnih poročil, priročnikov,
  • spletnih strani,

Pregled prevodov

Naše prevajalske storitve in storitve lokalizacije vključujejo lektorski pregled. Besedilo pregledajo materni govorci z univerzitetno diplomo, pridobljeno na univerzi, na kateri je študij potekal v jeziku prevoda. Lektura prevoda pomeni natančen pregled, pri katerem se prevod primerja z izvirnikom, in pomembno izboljša kakovost prevoda.

Jezikovni pregledi besedil v tujem jeziku s strani maternega govorca

Lektorske preglede besedil v tujem jeziku nudimo za vse vrste besedil, ki so navedene pri lektoriranju slovenskih besedil, in vključujejo enake spremembe, kot pri pregledi slovenskih besedil. Lektorske preglede opravljajo materni govorci, ki so hkrati diplomirani prevajalci ustreznega jezika.

© Vse pravice pridrane, OPTIMUS LINGUA, storitve, d. o. o., Pogoji poslovanja