Lektoriranje magistrskih nalog

Lektoriranje magistrskih nalog v slovenskem, angleškem, nemškem in drugih tujih jezikih je storitev, namenjena študentom, ki želijo visokokakovostni lektorski pregled magistrske naloge.

Lektorji

Lektoriranje magistrskih nalog opravljajo izkazano najboljši lektorji z najmanj univerzitetno diplomo iz slovenskega jezika, ki obvladajo slovnico in pravopis, skrbijo za kakovosten slog besedil in so dobro jezikovno ozaveščeni ter natančni in dosledni.

Potrdila

Za vsako pregledano nalogo avtorju izdamo potrdilo o strokovnem pregledu besedila z navedbo lektorja, ki je pregled opravil. Če vaša fakulteta od vas to zahteva, priložimo potrdilu kopijo diplome lektorja in izpolnimo potrdilo fakultete s podpisom lektorja.

Cene in način plačila

Cena za lektoriranje magistrskih nalog znaša 0,012 € za 250 besed (cenik storitev). Storitev lahko poravnate s plačilnimi karticami v našem središču ob prevzemu naloge, lahko pa s plačilnim nalogom na banki, pošti ali preko elektronskega bančništva. V tem primeru nalogo posredujemo v nekaj urah po plačilu, vsa potrdila pa vam pošljemo po pošti ali jih izročimo osebno v našem središču.

Čas pregleda

Preglede opravimo v skladu z dogovorjenimi roki. Pregledi krajših nalog vzamejo v povprečju 3 dni, daljših pa 5 dni ali več, odvisno od naloge. Če s tem ne vplivamo na kakovost pregleda in če nam možnosti dopuščajo, lahko na željo avtorja naloge lekturo opravimo tudi v krajšem času. 

Posredovanje magistrskih nalog

Na vse naštete načine vam lektorirana besedila lahko tudi posredujemo.

© Vse pravice pridržane, OPTIMUS LINGUA, storitve, d. o. o., Pogoji poslovanja