Lektoriranje diplomskih nalog

Lektoriranje diplomskih nalog v slovenskem, angleškem, nemškem in drugih tujih jezikih je storitev, namenjena študentom, ki želijo visokokakovostni lektorski pregled diplomske naloge.

Doslej nam je zaupalo že več kot 500 strank, za katere smo lektorirali več kot 15 000 strani. Zagotavljanje vrhunske kakovosti lektur nam omogoča večletni proces izbiranja le najboljših lektorjev.

Lektorji

Lektoriranje diplomskih nalog opravljajo izkazano najboljši lektorji z najmanj univerzitetno diplomo iz slovenskega jezika, ki obvladajo slovnico in pravopis, skrbijo za kakovosten slog besedil in so dobro jezikovno ozaveščeni ter natančni in dosledni.

Potrdila

Za vsako lektoriranje diplome avtorju izdamo potrdilo o strokovnem pregledu besedila z navedbo lektorja, ki je pregled opravil. Če vaša fakulteta od vas to zahteva, priložimo potrdilu kopijo diplome lektorja in izpolnimo potrdilo fakultete s podpisom lektorja.

Cene in način plačila

Cena za lektoriranje diplomskih nalog znaša 0,012 € za 250 besed (cenik). Storitev lahko poravnate s plačilnimi karticami v našem središču ob prevzemu naloge, lahko pa s plačilnim nalogom na banki, pošti ali preko elektronskega bančništva. V tem primeru nalogo posredujemo v nekaj urah po plačilu, vsa potrdila pa vam pošljemo po pošti ali jih izročimo osebno v našem središču.

Čas pregleda

Lektoriranje diplom opravimo v skladu z dogovorjenimi roki. Pregledi krajših nalog trajajo v povprečju 2–3 dni, daljših pa 5 dni ali več, odvisno od naloge. Če s tem ne vplivamo na kakovost pregleda in če nam možnosti dopuščajo, lahko lekturo na željo avtorja naloge opravimo tudi v krajšem času. 

Posredovanje diplomskih nalog

© Vse pravice pridržane, OPTIMUS LINGUA, storitve, d. o. o., Pogoji poslovanja