Glosar iz področja prevajanja

Pomnilnik prevodov (Translation memory) — Gre za bazo, ki se ustvarja pri prevajanju daljših besedil v posebnih programih za prevajanje. Baza vsebuje segmente prevodov, ki nam jih predlaga pri nadaljnjih prevajalskih projektih in tako zagotavlja koherentnejši in kakovostnejši prevod.

Strokovno besedilo (strokovni prevod) — Gre za besedila, ki obravnavajo teme s strokovnih področij, kot so strojništvo, ekonomija, pravo, medicina itd. Taka besedila navadno vsebujejo opise določenih postopkov in naprav ter razlage strokovnih terminov.

Standardno besedilo (standardni prevod) — Besedilo ni težavno za razumevanje, ne vsebuje zelo strokovnih terminov, obravnava splošno poznane teme.

Izvorni jezik — Gre za jezik, v katerem je napisano originalno besedilo.

Ciljni jezik — Gre za jezik, v katerega želimo prevesti originalno besedilo (pomembna je tudi izbira regionalne različice).

Projektni vodja — To je oseba, ki igra ključno vlogo v prevajalski agenciji. Je namreč vez med stranko in prevajalcem in z obema aktivno komunicira.

Materni govorec — Materni govorec nekega jezika je tisti, ki se je tega jezika naučil in ga začel aktivno uporabljati v obdobju prve socializacije in ga tako odlično spoznal.

Lokalizacija — Gre za postopek, pri katerem se besedilo (npr. spletna stran, računalniški program, predstavitvena brošura) prilagodi kulturnim značilnostim nekega geografskega območja.

Posebej zahtevno besedilo — To so terminološko zahtevna besedila in/ali težje razumljiva originalna besedila.

Prevajalska stran — Znaša 1500 znakov brez presledkov, ponekod tudi 1800 znakov s presledki.

Pregled drugega prevajalca — Pri zahtevnejših in strokovnejših prevodih je dobro, da pregled prevoda opravi še dodaten usposobljen prevajalec, ki bo hitreje opazil napake in opozoril na morebitna neujemanja. Tako bosta prevajalca svoje odločitve uskladila in rezultat prevajanja bo občutno kakovostnejši.

© Vse pravice pridržane, OPTIMUS LINGUA, storitve, d. o. o., Pogoji poslovanja