Vprašanja in odgovori iz področja prevajanja

Ali res potrebujemo prevod?

Mnogokrat se nam zgodi, da naletimo na besedilo v tujem jeziku in bi ga radi prebrali v jeziku, ki ga bolje razumemo. Ker se nam mudi in bi čim prej potrebovali pomembne informacije, se odločimo za izbiro prevajalske agencije, ki nam bo ponudila svoje prevajalske storitve.

Preden se odločimo za oddajo povpraševanja, moramo vedeti, katere informacije želimo dobiti v svojem jeziku. Včasih ne potrebujemo prevoda celotnega besedila, temveč samo določenih delov, ali pa je besedilo za nas zelo pomembno in ga želimo prevedenega v celoti, mogoče celo za uradne postopke. Pri izbiri storitev nam lahko pomaga prevajalska agencija, saj se najbolje znajde na tem področju. Zato je, če smo negotovi, za nas najbolje, da v povpraševanju po ponudbi natančno razložimo svoje želje in dvome. Tako bo lahko projektni vodja v prevajalski agenciji pripravil ugodno in dobro ponudbo.

Ali je naše besedilo razumljivo?

Vsi vemo, da je pisanje besedil težavna zadeva, še posebno, če nismo povsem vešči jezika, v katerem pišemo. Če je besedilo namenjeno prevajanju, je pomembno, da je napisano tako, da bodo prevajalci dobro razumeli vsebino. Zato bodimo posebej pozorni na razumljivost besedila. Pri tehničnih besedilih bo na primer zelo prav prišlo slikovno gradivo ali glosar, pri marketinških besedilih bo dobrodošla informacija o ciljni publiki itd.

Zelo pomembno je, da prevajalec dobi v roke povsem dokončano besedilo. Sprotni popravki so zelo nezaželeni, saj jih prevajalec težko vstavlja v že preveden tekst. Moramo se zavedati, da besedilo niso samo skupek posameznih segmentov, ampak povezana celota. Zato v prevajanje pošljemo le končni izdelek in ne osnutka.

Ali je naše besedilo sprejemljivo po vsem svetu?

Velika in uspešna podjetja že dolgo vedo, da stranke po svetu niso enake. Velik dejavnik pri poslovnem uspehu je upoštevanje medkulturnih razlik, zato je treba besedila prilagajati vsaki državi posebej. Med najobčutljivejšimi so spletne strani, saj bistveno vplivajo na prvi vtis o podjetju ali ustanovi. Predvsem sporočajo, kakšno mero resnosti in vneme podjetje vlaga v svoje delovanje. Prevajalske agencije nudijo lokalizacijo spletnih strani, ki omogoča optimalno pripravo tekstov za objavo. Za tovrstne storitve moramo biti pripravljeni tesno sodelovati s projektnim vodjo, saj bomo le na ta način dobili visokokakovostne rezultate.

Ali je pomembno, da je prevajalec materni govorec?

Vabimo vas k enostavnemu preizkusu. Vzemite za primer slogan ene od tujih blagovnih znamk. Ali bi ga znali prevesti v svoj jezik? Odgovor je največkrat pritrdilen, tudi če naš prevod ne zveni tako poetično. Zdaj pa poskusite storiti obratno s sloganom ene od blagovnih znamk v vašem jeziku. Je naloga spet tako enostavna?

Aktivno govoriti tuj jezik še ne pomeni poznavanja jezika na vseh njegovih ravneh. Tako visoko raven jezika lahko dosega le materni govorec ali dvojezični govorec. Kljub temu da se učeni strokovnjaki dnevno ukvarjajo s tujimi jeziki, jim ne gre zaupati zelo pomembnih besedil. Ta naj prevajajo le izkušeni materni govorci ciljnega jezika.

Ali se je pametno posluževati tako imenovanih prevajalnikov?

Vsak z nekaj znanja informatike lahko poišče na spletu orodja za prevajanje, ki so navadno povsem zastonj. To dejstvo nas pogosto vleče v skušnjavo, da besedilo enostavno vstavimo v prevajalnik in prepustimo prevajalski del programu. Res je, da s tem nimamo stroškov, a bi nam vsi strokovnjaki za jezikoslovje to močno odsvetovali. Prevajalniki imajo namreč to napako, da niso živi prevajalci. Le ti lahko razumejo dvojne pomene besed, ki jih tudi v strogo formalnih besedilih ne manjka. Poleg tega niso prilagojeni slovničnim pravilom posameznega jezika in marsikdaj ne prepoznajo slovničnih časov, spola, zaimkov, veznikov in tako dalje. Tako prevajanje lahko pride v poštev samo za osebne namene oziroma za osnovno razumevanje besedila, pa še to v zelo redkih primerih.

Ali lahko prevod zaupamo študentu ciljnega jezika in zakaj je pomembna izobrazba?

Samo od vas je odvisno, kako boste pristopili k storitvam, ki zadevajo vaše dokumente za prevod. Bi študentu ekonomije zaupali izdelavo letnega poročila o poslovnem uspehu podjetja? Kaj pa vodenje pravnega postopka študentu prava? Če ste pri odgovarjanju na vprašanja ostali skeptični, vam vsekakor svetujemo, da izberete prevajalsko agencijo, ki bo skrbela za prevode vaših besedil. Stroški bodo sicer nekoliko višji, a bodo storitve vključevale tudi pregledovanje prevodov, ustrezno izbiro prevajalca z določenega strokovnega področja, spoštovanje rokov in mnoge dodatne ugodnosti po dogovoru.

Diplomiran prevajalec je usposobljen za prevajanje, izkušnje pa prineseje še dodatno vrednost. Izobrazba je oblika garancije, da bo prevod opravlil kvalificiran prevajalec. Za strokovna področja so potrebna tudi dodatna izobraževanja in izkušnje z delom v določenem sektorju.

Kako ugotovimo obseg besedila za prevod?

Kdor se ukvarja s prevajanjem in lektoriranjem, ve, da za merjenje besedila obstaja malo morje načinov. Ni mogoče reči, kateri je najbolj razširjen, saj je ta precej odvisen tudi od jezika. Med najbolj znanimi je prevajalska stran, ki šteje 1500 znakov brez presledkov, ponekod pa tudi 1800 znakov s presledki. V nekaterih državah se obseg izračuna s pomočjo števila besed, ki je mogoče eden najbolj razišrjenih načinov.

Obseg besedila najlažje določimo, če imamo besedilo v elektronski obliki, saj je na voljo vrsta programov, ki natančno analizirajo dokumente.

Zakaj je pomembno, da nam ponudnik prevajalskih storitev zagotovi delo s prevajalskimi orodji?

Prevajalska orodja ali orodja CAT (CAT je kratica za angleški izraz Computer-Assisted Translation) omogočajo, da nam pri prevajanju pomaga računalniški program. V tem primeru ne gre za tako imenovane prevajalnike, ki delujejo po principu slovarskih gesel, ampak za program, ki prevajalcu omogoča, da si ustvarja pomnilnik prevodov – segmenti prevodov se shranjujejo v bazo, ki se nenehno polni in pomaga pri nadaljnjih projektih. To omogoča kakovostnejše in koherentnejše prevode z urejeno terminologijo in slogom. Programi zaznajo tudi, koliko odstotkov besedila se ponavlja, zato lahko ponudnik ustrezno zniža ceno storitve. Že zato se nam splača izbrati takega ponudnika, zato vedno povprašajte tudi po prevajalskih orodjih!

V katerem formatu vam prevod vrnemo?

Kot vemo, se besedilo dandanes lahko natisne in objavi praktično povsod. To so lahko podpisane pogodbe, predstavitvene brošure, letaki, podnapisi, knjige, pesniške zbirke, spletne strani in še mnogo več. Vsekakor je za nas in za prevajalca najugodneje, da imamo prevod v elektronski obliki, a tudi tako lahko pride do zmede. Nekateri formati (kot so PDF, JPG itd.) so problematični za urejanje, nekateri pa so povsem enostavni (kot na primer DOC). Dokumenta, ki ga prevajalec dobi v formatu PDF ali JPG (slikovno gradivo), ne more vrniti v enaki obliki, saj prevoda ne more vnašati neposredno. Vsi ostali elektronski formati se lahko vrnejo v enaki obliki, kot jih dobi prevajalska agencija (html, idml, xls, ...).

Koliko časa potrebujemo za prevod?

Pri prevajanju je čas izdelave ključnega pomena. Velikokrat smo vezani na druge pomembne zadeve, kot je na primer tisk, objava, termin sejma ali sestanka itd. Besedilo mora torej biti pripravljeno pravočasno. Večkrat pride do zamud iz različnih razlogov, zato na koncu hitimo s prevodom in od ponudnika pričakujemo kar najkrajši čas izvedbe storitve, kar slabo vpliva na kakovost izdelave. Če želimo zelo skrbno pripravljen prevod, moramo vsekakor na to misliti vnaprej. Vseeno pa so prevajalske agencije dovolj izkušene, da lahko uredijo tudi zelo hitre in dobre prevode. Sicer pa je prevajalčeva norma približno pet prevajalskih strani na dan, a je zelo odvisna od narave besedila.

Ali je znesek v ponudbi vedno končen?

Besedilo v originalu in prevod imata seveda različno število znakov in besed. Tako tudi pri načinu obračunavanja končnega zneska prihaja do razlik med prevajalskimi agencijami. Nekateri vzamejo za izhodišče začetni obseg, torej obseg originala, večina agencij pa upošteva končni obseg, torej obseg prevoda. V tem primeru se lahko cena storitve bistveno spremeni in dobimo račun z višjim zneskom. Zato je v ponudbi vredno poiskati informacijo o tem, ali je cena končna ali bo po opravljeni storitvi še prilagojena.

© Vse pravice pridržane, OPTIMUS LINGUA, storitve, d. o. o., Pogoji poslovanja