Zagotavljanje kakovosti

Prevajalski tim

Prevajalsko ekipo agencije Optimus Lingua sestavljajo tevilni izkueni prevajalci in lektorji. Imajo odlično izobrazbo in izkunje s prevajanjem z določenega strokovnega ali specifičnega področja.

Večina prevajalcev in lektorjev ivi v dravi, kjer je jezik prevoda uradni jezik, zato poznajo kulturne in druge značilnosti jezika, v katerega se prevaja. Imajo profesionalen odnos do dela.

Dodatni pregledi

Kakovostne prevode zagotavljamo e z dodatnimi pregledi maternih govorcev. Po potrebi se posvetujemo e z zunanjimi strokovnjaki. To pomeni, da prevod, ki ga izvede izbrani prevajalec, poljemo v pregled e maternemu govorcu, ki pregleda prevod besedila in ga po potrebi popravi.

Pred izročitvijo prevoda stranki različico z vidnimi popravki lektorja poljemo izbranemu prevajalcu in ga prosimo za pregled popravkov in nato za končni prevod.

Komunikacija s strankami

V dialogu s strankami in glede na povratno informacijo strank poskrbimo za kakovostne prevode. Pozanimamo se o namenu prevoda, s strankami se posvetujemo o razumevanju besedila in različici jezika prevoda ter jo opozorimo na morebitne nelogičnosti v izvirnem besedilu; za mogoča vpraanja ostajamo na voljo tudi po opravljenem prevodu.

© Vse pravice pridrane, OPTIMUS LINGUA, storitve, d. o. o., Pogoji poslovanja