Standard

Storitve prevajanja
opravljamo po normi:

DIN EN ISO 17100.

Prevajalci

V naši prevajalski agenciji imajo vsi prevajalci univerzitetno diplomo iz ustreznega jezika in so specializirani za posamezna področja prevajanja. Prevajalci pri svojem delu razpolagajo z najnovejšo opremo in za največjo možno kakovost uporabljajo najsodobnejše metode.

Sistem razporejanja projektov omogoča, da je vsak projekt posredovan najustreznejšemu prevajalcu. Vse prevode in druge projekte opravimo skrbno in kakovostno. 

Lektorske preglede besedil v slovenskem jeziku opravljajo izkazano najboljši lektorji z najmanj univerzitetno diplomo iz slovenskega jezika. Obvladajo slovnico in pravopis, skrbijo za kakovosten slog besedil in so dobro jezikovno ozaveščeni ter natančni in dosledni.

Vrste prevajanja besedil

Strokovni prevodi

  • prevod diplomiranega strokovnega prevajalca
  • pregled prevoda s strani drugega strokovnega prevajalca
  • lektura maternega govorca.
Informacije

Za nove stranke sprejemamo
samo večje projekte, ki jih lahko izvedemo hitro, v kolikor je potrebno.

info@optimus-prevajanje.com


© Vse pravice pridržane, OPTIMUS LINGUA, storitve, d. o. o., Pogoji poslovanja